kanalen

van waarheid

rechtspraak

rechtspraak
jesaja 11

‘Want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken’

Uit de mond van de Leeuw van Juda komt een tweesnijdend zwaard en zijn voeten zijn als koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt.
Koperbrons en vuur staan voor oordeel, want waar Hij komt is Zijn oordeel en spreekt Hij recht naar waarheid. Zijn troon is gebouwd op gerechtigheid en recht en als we Hem als Koning aanvaarden over onze levens, dan openen we onze harten voor Zijn rechtspraak.
Wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeente zegt.

reiniging

reiniging
efeze 5

‘Evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord’

De sleutel tot onberispelijkheid is bereidheid om ons te laten wassen door de woorden van onze Koning.
Onderstaande kanalen staan ten dienste van Hem, om Zijn bruid ook in ons land op te richten in stralende heerlijkheid.
Mogen door deze onvolkomen kanalen heen, Zijn woorden je reinigen en verfrissen om met vastberadenheid en overgave, jouw unieke plaats in te nemen in Zijn glorieuze Lichaam. Zijn Koninkrijk gaat komen!