visioenen

in vervulling

vooraf
voorzegd

vooraf voorzegd
amos 3

'Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.'

De Zoon is het die de zegels Zelf verbreekt. Omdat Hij de tijden in Zijn handen heeft, kan Hij ons tonen wat Hij gaat doen. Heet waarachtige profeten dus altijd welkom, om in de beloning van hun inzicht te delen.
Ook voor deze tijd heeft Hij profetische woorden en beelden gegeven aan velen van de Zijnen. Dit kanaal wil deze verzamelen en interpreteren, tot zegen van hen die Hem volgen. Bidt om de Geest der Waarheid bij het lezen. Ook jij bent speciaal gemaakt voor deze tijd!
Visioenen in Vervulling

EXPLOSIEVE ENERGIE

In de woorden die God spreekt, ligt oneindige kracht verborgen. Zoek vastberaden en zorgvuldig naar Zijn woorden. Als je Zijn stem hoort en wandelt op

Visioenen in Vervulling

TROJAANSE TIRANNIE

Een profetische openbaring over de crisis om ons heen. Door angst en misleiding, laten we de duisternis zelf binnen. We mogen opstaan en strijden om

Visioenen in Vervulling

HOLLANDS HOOP

Een geweldig mooi visioen, speciaal voor ons wonderlijke Nederland. Laten we ons richten op gerechtigheid en hoger klimmen onder leiding van de Heilige Geest. Opwekking

Visioenen in Vervulling

OPWEKKENDE OORDELEN

Oordelen naar waarheid bewerken ontzag voor de Koning. Onder Zijn heerschappij wordt ongerechtigheid overwonnen. Bij wie luistert naar Zijn oordeel, is opwekking begonnen. Lees PDF