misleiding en

macht

mislukte machtsgreep

mislukte machtsgreep
psalm 2:2

‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HEERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de HEERE spot met hen.'

Dit kanaal is ontstaan temidden van de turbulentie veroorzaakt door de grootschalige misleiding in de samenleving.
We zoeken waarheid over de misleiding en de machthebbers van deze aarde, die een zoveelste ijdele poging wagen om macht te grijpen die al lang vergeven is aan de Leeuw van Juda.
Laat je raken door de ware woorden en zet je voeten op de vaste grond van de waarheid over de soevereiniteit van de Almachtige in dit alles. Hij heeft alles in Zijn hand en Zijn Zoon is Koning. Ben jij Zijn Koninkrijk al binnengegaan?
Misleiding en Macht

DE MISLEIDING

Over de aard van de misleiding die ons land teistert en hoe door deze misleiding mensen worden gechanteerd om mee te doen aan een misdadig

Misleiding en Macht

DE MACHTHEBBERS

Over de machthebbers achter de misleiding en hun duistere plannen om de mensheid te onderwerpen en deels uit te roeien. Gezien deze plannen is hun

Misleiding en Macht

DE ALMACHTIGE

Over onze Almachtige God, die boven de duisternis verheven is en de crisis heeft toegelaten met soevereine wijsheid. Juist door de crisis heen, vallen valse

Misleiding en Macht

DE AANMOEDIGING

Als we geloven dat de Almachtige de crisis heeft toegelaten omwille van Zíjn Koninkrijk, dan is de aanmoediging eenvoudig: buig je knieën voor de eeuwige