gered

en geboren

geweldige gebeurtenis

geweldige gebeurtenis
johannes 3

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.'

In het evangelie van het Koninkrijk zijn ons alle sleutels gegeven, zodat we zeker kunnen weten dat we eeuwig mogen leven.
Liefde, blijdschap en vrede komen rijkelijk voort uit de zekerheid van dit geloof. Ontvang dus het volle zaad van het Koninkrijk en ga er vol overtuiging binnen, om vermenigvuldiging ook door jouw leven te laten beginnen.
Gered en Geboren

GELEIDELIJK GEBOREN

Over het evangelie van het Koninkrijk als Goddelijk zaad, dat de potentie van vermenigvuldiging in zijn binnenste draagt. Herstel van dit zaad is een sleutel

Gered en Geboren

VRUCHTBARE VRUCHT

Vleselijke zaaiers brengen zwak zaad en verstoorde vruchtbaarheid. Geestvervulde zaaiers brengen zuiver zaad, dat de weg wijst naar volkomen verbondenheid met de Zoon, overvloeiende vreugde