karmel

en kison

bloedbad

bloedbad
1 koningen 18

‘Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten.’

De toorn des HEEREN is in alle hevigheid ontbrand. Zoals Elia de profeten van Baäl bespotte en ontmaskerde op de Karmel, doen wij hier hetzelfde met enkele profeten van BigPharma die actief zijn onder het volk van God.
Sommigen lenen schaamteloos hun mond aan het rijk der duisternis en bouwen zo mee aan een satanisch systeem van vernedering, verwoesting en gebondenheid.
Het volk van God zal weten dat Hij nog altijd een verterend vuur is en Zijn volk gaat zuiveren van ongerechtigheid, want dit is de tijd van Elia.
Karmel en Kison

KLAPWIEKENDE WILLEM

In het land der blinden is éénoog koning en in de kerken heeft Willem te veel macht. Tijd voor een onthulling van zijn schokkende blindheid.

Karmel en Kison

ARME JAN

Jan maakt er een potje van. Op sluwe en sentimentele wijze, verspert hij de weg van Gods wachters en profeten. Het leed in ons land

Karmel en Kison

HOLLANDSE ALIE

Wat kan Alie goed verkopen; voor BigPharma wil ze heel hard lopen. Wat ze roept, is echt bezopen; tijd om haar geloofwaardigheid te slopen. Lees