brullen

voor bevrijding

vurig vonnis

vurig vonnis
openbaring 19

‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.'

Onrecht verdrukt de zwakken, dus vurige liefde brengt verzengend oordeel over volgroeide ongerechtigheid. De genade van God bestaat niet zonder oordeel, maar krijgt pas betekenis, als dit oordeel wordt gesproken.
De Leeuw van Juda is het Woord van God. Besmeurd met Zijn eigen bloed kondigt Hij Zijn oordeel aan. Door Zijn bloed kan Hij ongerechtigheid afwassen. Nu is het nog genadetijd.
God is nog altijd een verterend vuur en alleen bekering kan ons land redden. Als het volk dat genoemd wordt bij Zijn naam zich verootmoedigt, kan Hij bevrijding schenken.
Brullen voor Bevrijding

AANKLACHT TEGEN POLITICI

Geloofwaardig kunnen liegen is een duistere kwaliteit; in de Nederlandse regering bijzonder wijd verbreid. De draak laat zich dagelijks door politici heen horen. We slingeren

Brullen voor Bevrijding

AANKLACHT TEGEN CHRISTENLEIDERS

Christenleiders, christenleiders, wat kunnen jullie volgen. Lafheid is een gruwel, De Koning is verbolgen. Recht je rug en doe je ogen open. De strijd is

Brullen voor Bevrijding

AANKLACHT TEGEN MEDIA

Reguliere media zijn een open riool in deze tijd. Velen drinken onbezonnen, wat krijgen ze straks spijt. De waarheid is te vinden, maar je krijgt